Vandaag zou ik volgens de planning instructies moeten bekijken, en 1 tool uitproberen en de kinderen hierover feedback laten geven. Dit heb ik gedaan. Ik heb 3 instructies kunnen bekijken, die van een taalles, een lesje woordenschat en die van een natuurkunde les. Ook heb ik zelf iets uitgeprobeerd in een rekenles.

Taalles.
De les begon vrij standaard met; "pak je boek erbij." Het eerste gedeelte van de les bestond uit het lezen van een verhaal, waar dus niet echt een instructie bij hoorde. Wel vroeg mijn mentor van te voren waar het vorige verhaal over ging en waar de kinderen verwachtten dat dit verhaal over zou gaan. Het tweede gedeelte van de les moesten kinderen aan de hand van plaatsaanduidende woorden beschrijven waar iets stond. De rest van de klas moest dan raden over wat het ging. Dit werd gewoon kort uitgelegd en toen gingen de kinderen aan de slag.

Woordenschat.
De les wordt gegeven aan de hand van een praatplaat. Mijn mentor pakte het iets anders aan en liet de kinderen de woorden van de plaat uitbeelden zonder dat de klas de plaat mocht zien. De kinderen waren hier erg enthousiast over. Toen alle woorden waren geweest had ze op het bord de definities van de woorden getypt die de kinderen hardop voor moesten lezen. De verwerking van deze les zit in de weektaak.

Natuurkunde.
De echte introductie van dit nieuwe hoofdstuk was al geweest. De kinderen hebben toen proefjes gedaan. Hierover werd nog even gepraat. De kinderen moesten daarna woorden op het bord schrijven die in zich opkomen als ze denken aan 'communicatie'. Er werd eigenlijk een woordweb gemaakt. Alles werd met pen op het digibord geschreven waardoor het wel rommelig eruit zag. In dit geval was bijvoorbeeld imindmap erg handig geweest. Je doet hetzelfde, alleen dan overzichtelijker en via een programma.

Nou ik deze instructies heb gezien heb ik een beter beeld gekregen van de manier van lesgeven die wordt toegepast in deze klas. Het bord wordt wel gebruikt, maar meer nog als krijtbord. Mijn mentor is vooral nog zoekende en ik hoop dat ik haar veel ideeën kan gaan geven. De dingen die ik vannochtend heb gebruikt in mijn les heeft ze allemaal opgeschreven en we hebben de link van de site zelfs naar alle ouders gemaild zodat de kinderen er thuis ook mee aan de slag kunnen, als ze dat willen.

Bouwen met blokken en rekenen met geld.
Ik heb vandaag de rekenles gegeven. Het was een les uit de methode 'pluspunt'. Vandaag was een gele boek-les, dat wil zeggen, een klassikale instructie les. Ik heb het boek er bij gepakt en heb per opgave gekeken wat de mogelijkheden waren met de computer. Ik ben toen gekomen op de handige toepassing 'bouwen met blokken'. Het doel voor de eerste opgave was 'het schatten van grote hoeveelheden'. Ik heb toen thuis verschillende bouwwerken van blokken in een powerpoint gezet met alleen de vraag 'hoeveel blokken?' erbij. Ik heb de powerpoint aangezet en de kinderen schreven op wat ze dachten. Daarna heb ik het verschil tussen gokken en schatten uitgelegd en hebben de kinderen opnieuw de powerpoint doorgelopen. De verschillen waren erg groot. (van ik gok 40, naar ik schat 400) Voor de tweede opdracht heb ik bouwen met blokken gebruikt, optie bouwen met 3 kanten. Zo leerden de kinderen kennis maken met 'vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht'. Voor de derde opgave heb ik vrij bouwen gebruikt. Ik heb een bouwwerk gebouwd en de kinderen tekende in hun schrift het boven-, zij- en vooraanzicht. De vierde opgave had te maken met geld. Hiervoor heb ik de toepassing 'geld wisselen' van Gynzy gebruikt. Alle kinderen mochten om de beurt een opgave op het bord komen maken.  

Wat vonden de kinderen er van?
Ik heb een aantal kinderen een stukje laten typen op de ipad over wat ze van de rekenles vonden. De kinderen vonden het ten eerste al heel leuk dat ze op een ipad mochten typen, dus iedereeen wilde wel feedback geven. Hier een paar voorbeelden:

Scott: Ik vond leuk de blokjes bouwen. Ik mocht echt iets doen. Het geld rekenen niet zo leuk want geld is saai.

Bram: Ik vond het heel leuk en met de blokken vond ik het leukst. het was informatief en gezellig omdat je niet alleen hoeft te werken.

Kyra: Ik vond het geld rekenen moeilijk, maar ook leuk omdat ik daar van kon leren. Het blokken bouwen was ook wel leuk, maar geld rekenen was wel het leukst. Blokken bouwen was iets makkelijker. Ik vond het een leuke les.

Ik heb aan alle kinderen gevraagd wat ze leuker zouden vinden: met echte blokken bouwen en met echt geld rekenen, of op deze manier op de computer. Alle kinderen vonden het leuker om op het digibord te werken. Dit viel me wel op. Misschien omdat ze het nooit doen en dus nog leuk is of misschien omdat ICT kinderen gewoon heel erg aan trekt...Leave a Reply.